24بهمن ماه سال1357 هجری شمسی:

پس ازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دراین روز درتهران آرامش نسبی برقرارشد و نیروهای مردمی به پاسداری ازنقاط حساس و مراکزمهم شهرپرداختند. همچنین چند تن ازسران خائن و سرسپرده قوای شاه دستگیرو بازداشت شدند و فرودگاههای کشور برای جلوگیری ازخروج عوامل رژیم طاغوت به مدت 24ساعت تعطیل اعلام شد. دیگرحادثه مهم این روز، اقدام کارکنان نیروهای سه گانه ارتش مبنی براعلام همبستگی مجدد با مردم بود که درتهران و دیگرشهرهای کشورهمزمان انجام گرفت.


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X