26 بهمن ماه سال1357هجری شمسی:

با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم منفورپهلوی مردم انقلابی و مسلمان کشورمان اقدام به دستگیری و محاکمه مهرههای خائن رژیم کردند. دراین روزرئیس سازمان امنیت رژیم ستمشاهی اولین فرماندارنظامی دردوران انقلاب اسلامی، فرمانده هوانیروز و فرمانده نظامی تهران و عامل کشتارمردم بیدفاع و مظلوم درتهران دستگیرو به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدند.


دوشنبه جهاردهم 11 1387
X