28 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

 

صدها هزار تن از کارگران، کارمندان و نظامیان اعتصابی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)به اعتصاب خود پایان دادند. بدین ترتیب به فرمان حضرت امام کلیه کارکنان وزارت دارایی، شرکت پست و مخابرات، ماموران اداره راهنمایی و رانندگی، قوای ارتش و کارمندان شرکت هواپیمایی در محل کار خود حضور یافتند. همچنین در این روز دولتهای فرانسه، لهستان، مصر، برزیل و بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی حکومت اسلامی ایران را به رسمیت شناختند.


دوشنبه جهاردهم 11 1387
X