29 بهمن ماه سال 1357هجری شمسی:

در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و احساس نیاز مبرم به تشکیل نیروی منسجم رزمی از افراد حق جو و مؤمن برای حفظ کشور اسلامی ایران، نخستین طرح تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنظیم شد. بدین ترتیب به منظور حفظ اسلام و پاسداری از کشور اسلامیمان ایران سپاهی عظیم در مقابل قدرتهای ظالم جهانی ایجاد شد.


دوشنبه جهاردهم 11 1387
X