21 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

میلیونها تن از مردم مسلمان و انقلابی کشورمان برای تأیید حکم حضرت امام خمینی رهبر فقیه انقلاب اسلامی در انتخاب اولین دولت نظام جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی باشکوهی شرکت کردند. در همین حال هزاران تن از کارکنان نیروی هوایی به مردم پیوستند و دولت غیر قانونی بختیار را از بیم نابودی اعلام کرد. « امروز حکومت نظامی از ساعت 16:30 بعد از ظهر تا پنج بامداد برقرار خواهد بود.» حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی با صادرکردن اعلامیه ای از مردم خواستند که در خیابانها بمانند و به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. ایشان حکومت نظامی را خدعه و خلاف شرع دانستند . در همین روز لشکر گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی حمله کرد و در پی آن مردم مسلمان و انقلابی از سراسر ایران به یاری انقلابیون داخل پادگان شتافتند. بدین ترتیب جنگ مسلحانه در تهران آغاز شد و مردم ضربه نهایی را بر پیکر پوسیده نظام شاهنشاهی وارد آوردند وبه 2500 سال حکومت جابرانه سلطنتی پایان دادند.

 


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X