دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14633
تعداد نوشته ها : 38
تعداد نظرات : 186
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

اگه مي خواي قدم تو راه عشق بذاري بايد مرد اين راه باشي و همت عالي داشته باشي :

ذره را تا نبود همت عالي ، حافظ

طالب چشمه ي خورشيد درخشان نشود

وقتي كه طالب شدي و معرفت پيدا كردي بايد محكم و استوار بري و از هيچي نترسي :

در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي

اگه مجنون بودي ديگه هيچ خطري تهديدت نمي كنه . اگه تو راه عشق مجنون شدي مطمئن باش به هر چي بخواي مي رسي . برگترين موانع و سدهاي دنيا در برابر عشق پوچن و تمام محال ها شدني ان :

آنجا كه عشق فرمان مي دهد

محال سر تسليم فرود مي آورد

فرهاد كوه بيستونو كند تا به همه ي ما بفهمونه كه حتي كوه هم نمي تونه در برابر نيروي عشق قد علم كنه . فكر نكنين فرهاد يكي بوده و اون حادثه فقط يه بار اتفاق افتاده يا يه داستان بوده ، نه ، اگه واقعاً عاشق باشي مي بيني كه :

بيستون كندن فرهاد نه كاري ست شگفت

شور شيرين به سر هر كه فتد كوهكن است

يه عاشق واقعي هيچ وقت اسمشو از ليست هواداراي معشوقش خط نمي زنه و محكم و استوار تا آخر پاي خواسته ش واميسته :

گرچه دانم كه به وصلت نرسم باز نگردم

تا در اين راه بميرم كه طلبكار تو باشم

يه عاشق واقعي همه ي سختي هاي راه عشقو به جون مي خره و هيچ وقت دست از تلاش براي وصال برنمي داره و نا اميد نمي شه :

به جان و سر كه نگردانم از وصال تو روي

وگر هزار ملامت رسد به جان و سرم

يه عاشق واقعي هيچ وقت از راهي كه رفته پشيمون نمي شه و بر نمي گرده و هميشه ثابت قدمه :

صفت عاشق صادق به درستي آن است

كه گرش سر برود از سر پيمان نرود

يه عاشق واقعي هيچ وقت جا نمي زنه حتي اگه معشوقش يكي ديگه رو انتخاب كنه :

اگر بر جاي من غيري گزيند دوست حاكم اوست

حرامم باد اگر من جان به جاي دوست بگزينم

يه عاشق واقعي هميشه به معشوقش فكر مي كنه حتي اگه اون بهش فكر نكنه :

گرم ياد آوري يا نه

من از يادت نمي كاهم

تو را من چشم در راهم

يه عاشق واقعي در قبال كارايي كه انجام مي ده هيچ توقعي از معشوقش نداره و تو اين رابطه هيچي براي خودش نمي خواد :

گر از دوست چشمت بر احسان اوست

تو در بند خويشي نه در بند دوست

توي راه عشق تنها چيزي كه مهمه خواست معشوقه :

سعدي ، رضاي دوست طلب كن نه حظِّ خويش

عبد آن كند كه رأي خداوندگار اوست

يه عاشق واقعي هيچ وقت براي خودش ارزشي قائل نمي شه :

سعديا ! دوست نبيني و به وصلش نرسي

مگر آن وقت كه خود را ننهي مقداري

تو راه عشق جون براي عاشق هيچ ارزشي نداره و يه عاشق واقعي هر لحظه كه معشوق بخواد حاضره كه جونشو فداي عشقش كنه :

تا تو اجازت دهي كه : در قدمم ريز

جان گرامي نهاده بر كف دستيم

يه عاشق واقعي هيچ وقت جا نمي زنه و حتي كم محلي ها و اذيتاي معشوق رو هم خوب تفسير مي كنه و ناراحت نمي شه و مي گه :

اگر با ديگرانش بود ميلي

چرا جام مرا بشكست ليلي ؟

يه عشق واقعي تحت هيچ شرايطي نه كم مي شه و نه از بين مي ره :

ديگران چون بروند از نظر ، از دل بروند

تو چنان در دل من رفته كه جان در بدني

....................................................................

به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق

نقش بر سنگ نشسته ست به طوفان نرود

به عشق كه رسيدي اونوقت همه چي برات معني پيدا مي كنه ، همه چي برات شيرين و لذت بخشه ، همه چي به نظرت عالي مياد .

وقتي تموم وجودتو به عشق بخشيدي عشق تو رو تا اوج خدا بالا مي بره و روحتو زلال و شفاف مي كنه ، اونقدر كه مي توني حتي خدا رو لمس كني .

وقتي عشقو درك كردي و باهاش همراه شدي اونوقت تازه مي فهمي كه زندگي چيه و چرا آفريده شدي ؟ تازه مي فهمي که عشق خود خداست .

عشق انقدر تو رو تو خوشبختي غرق مي كنه كه همه چي برات دوست داشتنيه و دلت مي خواد از ته دل فرياد بزني و بگي :

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

 

با عشق مي توني پرواز كني . مي توني به همه جا برسي . مي توني دنيا رو تسخير كني :

و عشق ، تنها عشق
ترا به گرمي يك سيب مي‌كند مأنوس
و
عشق ، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگي‌ها برد
مرا رساند به امكان يك پرنده شدن

« يلدا »


دسته ها :
1385/5/2 2:29
X