در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

جشن قهرماني در سيبلس ، فردا شب - [ اخبار ]
ارسال شده توسط FFOOSSAA در ساعت 12

مرجع خبري رئال مادريد : با اين كه هواداران پس از پيروزي در سن مامس راهي ميدان سيبلس شده اند ، رئال مادريد ترجيح داده كه جشن قهرماني را به فردا موكول كند . پليس امنيت براي جلوگيري از اتفاقات احتمالي ، باشگاه را وادار به اين تصميم كرده است . 
جشن قهرماني ساعت 21:30 برگزار مي شود كه قرار است با حضور هواداران ، بازيكنان نيز بتوانند سرور و خوشحاليشان از قهرماني را نشان دهند . 
انتظار مي رود كه رئال مادريد در نيمه شب به مادريد برسد و پس از آن ساعاتي براي برگزاري جشن منتظر بماند . 
آخرين باري كه رئال مادريد قهرماني لاليگا را در سيبلس جشن گرفته بود به سال 2008 بر مي گردد . در آن سال تيم در پامپلونا قهرمانيش را قطعي كرد كه بازيكنان بلافاصله پس از بازي در نيمه هاي شب ، خوشحاليشان را با هواداران تقسيم كردند . پارسال پس از غلبه بر بارسا و قهرماني كوپا نيز بازيكنان بلافاصله پس از بازي در سيبلس جشن گرفتند . 

X