در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : فرناندو فرناندز تاپياس ، نايب رئيس رئال مادريد روز پنجشنبه در مصاحبه پنجشنبه با راديو ماركا در مورد حركت رونالدو در مقابل خاوي مارتينز در جشن قهرماني در سن مامس صحبت كرد . اين نايب رئيس با شوخي در اين باره گفت :" داشت آستينش را بالا مي زد !"
وي افزود :" كريستيانو رونالدو داشت آسيتنش را بالا مي زد ، منظوري نداشت . " تا اين ماجرا را ختم به خير كند . 

X