در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : پس از رفتن رائول و گوتي ، رئال مادريد نتوانسته بود لاليگا را ببرد . بدين ترتيب ايكر كاسياس به عنوان كاپيتان تيم اصلي براي اولين بار اين افتخار را دارد كه در دوران فوتبالش در سيبلس جشن قهرماني لاليگا را بگيرد . 
كاپيتان فصل گذشته به خاطر قهرماني كوپا به سيبلس رفته بود و حالا بايد به عنوان كاپيتان ، قهرماني لاليگا را جشن بگيرد . 

X