در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

 

 

Click here to enlarge سويا - رئال مادريد Click here to enlargeClick here to enlarge سویا - رئال مادرید Click here to enlarge

گلها با کیفیت متوسط
رونالدو: مدیافایر
بنزما: مدیافایر
بنزما: مدیافایر
گلها با کیفیت خوب
رونالدو: مدیافایر
بنزما: مدیافایر
بنزما: مدیافایر

گلها با کیفیت HD
رونالدو: مدیافایر
بنزما: مدیافایر
بنزما: مدیافایر

گلها با کیفیت Full HD
رونالدو: مدیافایر
بنزما: مدیافایر
بنزما: مدیافایر

هایلایت نیمه اول
هایلایت نیمه دوم
========================
لحظات حساس:
برخورد ضربه ی سنگین رونالدو به تیرک
شوت زیبا و خطرناک بنزما

X