در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : تعداد معدودي از هواداران رئال توانستند كه قهرماني را در سن مامس جشن بگيرند . " قهرمانان ، قهرمانان ، يا " سيبلس ، داريم مي آييم " شهارهايي بودند كه توسط 500 نفر از هواداران رئال كه اطراف سن مامس بودند داده مي شد . 
پانصد هوادار شجاع كه با پيراهن رئال به سن مامس رفته بودند شب آساني نداشتند . هواداران اتلتيك در پاسخ به آنها فرياد مي زدند :" بايرن ، بايرن . " اما بهترين لحظه برايشان زماني بود كه داور سوت پايان را زد و بازيكنان به ضلع جنوبي استاديوم رفتند تا جامشان را با آنها تقسيم كردند . " 
برخي بازيكنان نظير كاسياس ، راموس ، په په لبخند مي زدند و مي گفتند :" آره ، آره ، آره ، لاليگا اين جاست . " پنج دقيقه در رختكن شادي كردند و سپس به رختكن رفتند . 

X