در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

 

 

        Click here to enlarge Real Madrid 2 - 1 Bayern Munchen Click here to enlarge


Click here to enlarge Real Madrid 2 - 1 Bayern Munchen Click here to enlarge

 

گلها با کیفیت متوسط
رونالدو(پنالتی): مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
روبن(پنالتی): مدیافایر

گلها با کیفیت خوب
رونالدو(پنالتی): مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
روبن(پنالتی): مدیافایر

گلها با کیفیت HD
رونالدو(پنالتی): مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
روبن(پنالتی): مدیافایر

گلها با کیفیت Full HD
رونالدو(پنالتی): مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
روبن(پنالتی): مدیافایر

هایلایت نیمه اول
هایلایت نیمه دوم
هایلایت وقت اضافه اول
هایلایت وقت اضافه دوم

ضربات پنالتی به طور کامل

X