در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : كاسياس پاسخ حرفهاي گوارديولا كه از داوري گلايه كرده بود را نداد :" من دليلي ندارد به گوارديولا پاسخ دهم . امروز روز لذت بردن مادريديسموهاست . از اول تا آخر در لاليگا غالب بوديم و اهميتي ندارد كه گوارديولا چه بگويد . " 
در ادامه گفت :" فراز و نشيب هايي داشتيم ، به خصوص در ماه قبل اما حالا بايد لذت ببريم . " كاپيتان در مورد لحظه كليدي فصل گفت :" ما بازيهاي مشكل در نيوكمپ و كالدرون داشتيم كه در آنها در لاليگا جلو افتاديم . تنها تيمي هستيم كه در تمامي استاديوم هاي بزرگ قهرمان شديم و اين شايستگي ماست . براي لاليگا كامله شايسته بوديم ." 

X