در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : ميگل پاردزا ، مدير ورزشي رئال پس از قهرماني در سن مامس گفت :" بي محابا به آرامش رسيديم . تيم فصلي فوق العاده داشته و اين قهرماني عادلانه بود . " 
وي افزود :" من فقط بايد از مورينيو ، فاريا ، سيلوينو ، كارانكا ، بازيكنان ، هواداران و ... به خاطر اين فصل مشكل و لحظات درخشان تشكر كنم . آنها به خوبي با تجربياتشان از پس مشكلات بر آمدند و حالا امروز هم آنها كارشان را كردند . "
در مورد بارسلونا گفت :" رقيبمان خيلي قدرتمند بود . مي دانستيم كه نمي توانيم بي خيال شويم . به خوبي از پس مشكلات با تركيب خودبمان بر آمديم . " در پايان پيغام خرسندي به هواداران فرستاد :" بايد از اين موفقيت لذت ببريم چرا كه باعث خوشحالي ميليون ها مادريديسمو شد . " 


X