در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : ژابي آلونسو ، هافبك رئال مادريد پس از پيروزي در سن مامس و قهرماني در لاليگا گفت :" خيلي مشكل بود و قهرماني در فاصله دو هفته تا پايان نشان از شايستگي هاي تيم دارد . " 
وي افزود :" با تيم بزرگي نظير بارسلونا در يك فصل فوق العاده رقابت مي كرديم . خيلي باثبات بوديم . مهم اين است كه لاليگا را برديم ، مهم نيست كه كجا . حقيقتا از بردن اولين لاليگايم خوشحالم . " 

X