صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال 87 بالاترین میزان خود را شاهد خواهد بود و تا پایان سال 1392 نیز بالاترین میزان خواهد بود. تورم
ایسنا: تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان 183 کشور جهان خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص دورنمای اقتصادی جهان نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال جاری به 26 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان در خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان کشورهای مورد ارزیابی قرار گرفته جهان (183 کشور) خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال 87 بالاترین میزان خود را شاهد خواهد بود و تا پایان سال 1392 نیز بالاترین میزان خواهد بود.

انتظار می‌رود در سال 88 تورم 22 درصدی برای کشور به ثبت برسد که تداوم روند نزولی این شاخص را در سال 1392 به 15 درصد خواهد رساند.

در میان کشورهای جهان که صندوق بین‌المللی پول به بررسی نرخ تورم در آنها پرداخته، میانمار با تورم 34.5 درصدی در صدر قرار گرفته و پس از آن جزایر سیچلس واقع در اقیانوس هند با نرخ تورم 27.3 درصدی در مکان دوم جهان جای دارد.

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه نیز ایران با تورم 26 درصدی مکان اول را به خود اختصاص داده و یمن با نرخ تورم کمتر (17.2 درصد) مکان بعدی را اشغال کرده است.

همچنین کمترین تورم منطقه خاورمیانه متعلق به بحرین با نرخ 4.5 درصد است

جمعه بیست و چهارم 8 1387
X