من که اینترنت رو گشتم و چیزایی که از اطرافیانم شنیدم ،دقیقا چیزی نیست که تبیان میگه.

تازه شنیدم که ممنوع التصویر شده،ولی تبیان چیز دیگه ای میگه، ببینید


پنج شنبه بیست و سوم 8 1387
X