دسته
شهيد مطهري
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6965
تعداد نوشته ها : 14
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
GraphistThem260

بسم الله الرحمن الرحيم

از ديدگاه مكتب اگزيستانسياليسم آزادي مطلق است. يعني هر فرد آزاد است كه هر كاري كه مي خواهد انجام دهد يا مثلا هر استعدادي در وجود او وجود دارد را بالاخره به نحوي شكوفا كند بدون در نظر گرفتن هيچ قيدي.مثلا اگر فردي استعداد مردم آزاري هم داشته باشد حق دارد اين استعداد را شكوفا كند .حالا يك جامعه را با هم تصور مي كنيم كه همه درآن كاملا آزاد هستند.شما در يك خيابان در حال راه رفتن هستيد و در كنار شما يك نفر در حال راه رفتن است كه از قضا اين فرد تبحر خاصي در جيب بري دارد و از آن طرف چون در يك جامعه اگزيستانسياليسمي زندگي مي كنيم همه ما مطلقا آزاد هستيم پس اگر آن فرد هوس كرد استعداد خود را شكوفا كند هيچ كس حق اعتراض به او را قائدتا نبايد داشته باشد.حالا بياييم به اين مكتب زياد سخت گيرانه نگاه نكنيم. مثلا در اين جامعه براي جلوگيري از هرج و مرج،  قوانين اجتماعي وضع مي كنند كه افراد بدون هيچ تزاحمي به صورت مسالمت آميز در كنار يكديگر زندگي كنند. حال سوال پيش مي آيد كه مگر قانون به معني يك سري قواعد و محدوديت نيست؟ مگر بسياري از استعداد هاي انسان در جامعه شكوفا نمي شود؟ مگر بر اساس اين مكتب انسان مطلقا آزاد نيست؟ پس اين قوانين براي چيست؟ اصلا چرا بايد طرفدار يك مكتبي باشيم كه از يك طرف به ما مي گويد مطلقا آزاد هستي در صورتي كه در عمل براي ما قوانين تدوين مي كند؟ اصلا چرا بايد طرفدار مكتبي باشيم كه خودش هم براي حرف خودش اعتباري قائل نيست؟ اصلا چرا بايد طرفدار مكتبي باشيم كه با روحيات انساني ما سازگار نيست ؟ اصلا چنين مكتبي به نظر راست نمي گويد.

ادامه دارد...

دسته ها : آزادي
چهارشنبه 6 2 1391 16:57
X