وبلاگ من در سایت ایران بلاگ:

shaeranehnojavan.iranblog.com 

دسته ها :
سه شنبه سوم 10 1387
gmdownload.blogfa.com
دسته ها :
دوشنبه بیستم 8 1387

هنگامی که تعداد آیتمهای منوی شروع زیاد شود ، ویندوز می تواند یا ستون دیگری برا یمشاهده آیتمها ایجاد کمند و یا می تواند نوار لغزنتده ای در کنار منو ایجاد نماید .این روش نحوه مشاهده مزبور را کمنترل می کند. تغییر متن دکمهStart(در تمامی ویندوز ها ) آیا مایلد تا متن دکمهStart را با کلمه دیگری جایگزین نمائید.شاید نام خود ، نام شرکت ، یا هر چیز دیگری که حداکثر 5 حرف باشد را ترجیح می دهید ؟ د راین بخش نحوه اجرای این فرایند را فرا گرفته و می توانید بطور دستی متن مورد نظر خود را تغییر دهید . برجسته کردن برنامه ها در منوی شروع ( در ویندوزXP) هنگامی که برنامه جدیدی را در ویندوز نصب می کنید ، آیکون آن در منوی شروع برجسته شده و کاربران را قادر می کند تا به سرعت آن را انتخاب کنند . این روش در واقع کنترل کننده آن است که برنامه های جدید بعد از نصب بصورت برجسته باشد یا خیر. مشاهده پوشه های بهینه شده منوی شروع ( در ویندوزXP) این تنةیمات به شما امکان می دهد تا تعیین کنید که کدام آیکون ها در منوی شروع بهینه شده ویندوزXPنشان داده شوند. حذف آیکونSet Program Access and Defaults از منوی شروع ( در ویندوزXP) از این تنظیمات برای حذف آیکونSet Program Access and Defaults منوی شروع استفاده می شود . حذف آخرین دستورات بکار رفته در کادرRun منویStart( در تمام ویندوز ها) : آیا مایلید تا تعداد آیتمهایی که در تاریخچه فرمانRunدر منوی شروع قرار دارند را حذف نمائید ؟ حذف گزینهEject از منوی شروع ( در ویندوز 2000() این حالت به شما امکان می دهد تا گزینهEject PC را از منوی شروع ویندوز2000 حذف نمائید. مشاهده گزینهLog Off در منوی Start(در ویندوز Me/2000) این تنظیمات کنترل کننده آن است که آیا گزینه Log Off در منوی شروع نشان داده شود یا خیر ؟ حذفMy Computer از منوی شروع و صفحهDesktop(در ویندوزXP /Me/2000) این ویژگی آیکونMy Computer منوی شروع و صفحهDesktop را حذف می کند . ترتیب بندی برنامه های منوی شروع و منویFavoriates بر حسب حروف الفبایی ( در تمام ویندوز ها) با استفاده از این روش می توانید آیتمهای منوی شروع و منوی Favoriates را بر حسب حروف الفبا مرتب کنید .مشاهده برنامه ها در لیست آخرین برنامه های استفاده شده ( در ویندوزXP) در این روش کاربران می توانند تعیین کنند که کدام یک از برنامه ها باید بعنوان
آخرین برنامه های استفاده شده در لیست منوی شروع ویندوز نشان داده شوند . مشاهدهFavoriates در منوی شروع ( در ویندوز2000/XP) این تنظیمات کنترل می کنند که آیا پوشهFavoraites در منوی شروع نشان داده شود یا خیر؟ حذفUsername از منوی شروع ( در ویندوز XP) با استفاده از این گزینه می توانید نام کاربری جاری را که بطور معمول در بالای نوار شروع ویندوزXPقرار دارد حذف کنید. حذف گزینهAll Programs از منوی شروع( در ویندوز XP) این وضعیت برای حذف دکمه All Programs که لیستی از برنامه های نصب شده را نمایش می دهد ، استفاده می شود .
دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 7 1387
X