معمایی که به گفته انیشتین فقط 2% مردم جهان قادر به حل کردن آن هستند.من این معما رو حل کردم. شما هم امتحان کنین. حتما موفق می شین. در ضمن جوابشو بعد از یک ماه می ذارم.

 

آلبرت انیشتن این معما را در قرن نوزدهم میلادی نوشت، به گفته وی ??% از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند. شماچطور؟ آیا شما در زمره دو درصد افرادباهوش در دنیا هستید؟ پس مساله زیر را حل کنید و دریابید در میان افراد باهوش جهان قرار دارید یا خیر! هیچگونه کلک و حقه ای در این مساله وجود ندارد، و تنها منطق محض می تواند شما را به جواب برساند.

 

-         در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.

-         در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.

-         این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.

 

سئوال: کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

 

راهنمایی:

-       مرد انگلیسی در خانه  قرمز زندگی می کند.

-         مرد سوئدی، یک سگ دارد.

-         مرد دانمارکی چای می نوشد.

-        خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

-         صاحب خانه سبز، قهوه می نوشد.

-        شخصی که سیگار Pall Mall می کشد، پرنده پرورش می دهد.

-       صاحب خانه  زرد، سیگار Dunhill می کشد.

-         مردی که در خانه وسطی زندگی می کند، شیر می نوشد.

-         مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند.

-     مردی که سیگار Blends   می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.

-       مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند.

-       مردی که سیگار Blue Master   می کشد، آبجو می نوشد.

-         مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.

-       مرد  نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

-       مردی که سیگار Blends  می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

 


دسته ها :
يکشنبه دهم 6 1387
X