دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 84224
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب

تست هوش 30 دقیقه ای

اگر مایل هستید ضریب هوشی تان را بدانید، این برنامه کامپیوتری می تواند ضریب هوشی شما را با استناد به منابع معتبر روانشناسی حساب کند.
توجه
- شما 30 دقیقه فرصت دارید تا پاسخ بدهید .
- زمان زیادی روی سؤالها نگذارید.
- اگر نمی توانید به سؤالی جواب بدهید به سؤال های بعدی جواب دهید و در صورت وجود فرصت بعدا سراغ آنها بروید.
- می توانید از چرکنویس برای محاسبه پاسخ ها استفاده کنید.
- تا وقتی که مطمئن نیستید که هنگام پاسخ گوئی وقفه ای برای شما ایجاد می شود، شروع نکنید.

1- در این سری ،عدد بعدی کدام است؟ 28 و 20 و 12و4
32          34          36          40
2- دوچرخه برای سوار شدن ساخته شده است ، همانطور که اتومبیل برای
خریدن          راندن          پرواز کردن          شستن
3- شوراب برای گرفتن نمک است، همانطور که مشت برای
آب          ضربه زدن          گرفتن          شکر          حسن است
4- المثنی یعنی 
پلاستیک          فرانسه          معماری          کپی
5- در این سری کدام عدد به دنبال می آید؟ 13و 8 و 4 و1
16          17          18          19
6- کدام کلمه ربطی به بقیه ندارد؟
زحل          مریخ          پوپک          پلوتن 
7- در این سری عدد بعدی کدام است ؟   32و  16و8 و4 و 2 
33          48          40          64
8- در سری روبرو عدد بعدی کدام است ؟ A,D,G,J
N          M          K          L
9- کدام یک از این حروف به بقیه مرتبط نیست؟ Q,P,O,N,X,M 

X          N          O          P

10- در سری روبرو عدد بعدی کدام است ؟ 2,5,11,23
24          41          47          53
11- در سری روبرو عضو بعدی کدام است ؟ 3و  w  و 13و xو 6و yو16و  z

9          16          u          7

12- یک قایق همیشه
ماهی دارد          شناور است          وزن دارد          آلومینیم دارد
13- کدام عدد به سری روبرو  ارتباط ندارد؟ 101و4و17و51و 1
4          17          51          101
14- 10 مرد، 3 خانه را در 6 روز رنگ میکنند، بنابر این 5 مرد، 15 خانه را در چند روز رنگ می کنند؟
روز 60          روز 30           روز 15          روز 120
15- کدام عدد در دنباله اعداد روبرو می آید؟  3,7,9,8,27,5
4          19          54          81
16- اگر همه اسبها زین داشته باشند، بنابراین اسبها ی پیر
زین ندارند          زین های بزرگی دارند          زین دارند          زین های کهنه دارند          
17- کدام کلمه ربطی به بقیه ندارد؟ 
کسل کننده          خسته          خسته کننده          ملال آور          
18- رابطه a با الف مانند رابطه [با 
}           )          >          [
19- کلمات زیر می توانند یک جمله بسازند ، آیا جمله درست است یا نادرست؟ است -شیر- سرد- همیشه
درست          نادرست
20- کلمات زیر می توانند یک جمله بسازند ، آیا جمله درست است یا نادرست؟ هیچ -وقت نمی خوابند -بزرگ -سگهای -
درست          نادرست
21- اگر مردی با یک سوم سرعت اتومبیلی که با سرعت 30 میل در ساعت حرکت می کند ، بدود ، در 6 دقیقه چند میل می تواند بدود ؟
1          1.67          3          60
22- یکی از سریهای زیر وارونه سری دیگر است بجز در مورد یک حرف عضو سری، آن حرف کدام است؟
A,C,B  و  A,B,C 

C          B          A

23- اگر در یک ماه ، دوشنبه روز بیست و یکم باشد، روز اول ماه چه روزی است؟  
شنبه          یکشنبه           دوشنبه           سه شنبه           چهار شنبه          پنج شنبه           جمعه
24- کدام کلمه به کلمات دیگر ربطی ندارد؟
موز           پلاستیک           زرد          بزرگ 
25- اگر دو نقطه خط را تعریف کنند، سه نقطه
یک کلمه را تعریف می کنند          یک صفحه را تعریف می کنند          یک ماشین را تعریف می کنند          یک دریاچه را تعریف می کنند
26- اگر ماهی ها می توانند راه بروند ، پس قزل آلا می تواند
قدم بزند          برقصد          پرواز کند           آواز بخواند
27- یک استدلال غلط
نادرست است           لازم است          معتبر است          آشوبگر است
28- 1,A,6,B,4,C,9,D در دنباله این سری کدام می آید؟

10          5          E          7

29- از نظر معنائی " شتاب کردن" با کدام کلمه شباهت دارد؟
کار          حفاری کردن          مانع شدن          کمک کردن
30-  بیست درصد 25%، 20 کدام است؟ 
1          1/4          4          5
31- حیوانات همیشه
بدن دارند          غذا دارند          بچه دارند          مو دارند
32- خیابانها همیشه
پایانه گاز دارند          تیر چراغ برق دارند          عرض دارند          خط دارند
33- مختصر و مفید" از نظر معنائی شبیه کدام است؟ 
موش          فشار          بلند          کوتاه
34- گاو برای گوزن در حکم مادیان برای
موتور سیکلت است          توله سگ است          آهو است          اسب است
35- رادیو ها همیشه
شکل و شمایل دارند          دسته دارند          چراغ دارند          موسیقی پخش می کنند
36- چند عدد بین 100 و 300 با 2 شروع می شوند و یا با 2 خاتمه پیدا می کنند؟
20          40          100          110          120
37- آقای ثمینی خیلی واضح و قاطع سخنرانی می کند، در عین حال تذکرات ایشان امروز بطور مبهمی
چاپلوسانه بود          تار و تیره بود          سطحی و سرسری بود          واضح و روشن بود          شاد و شنگول بود
38- سهم عباس دو برابر سهم هر کدام از شریکهایش است، سه تا شریک دیگر سهم مساوی می برند،چند درصد کل سود سهم عباس است؟
25%          40%          50%          66.67%
39- اگر : تمام مردان مومشکی بداخلاق هستند ، احمد یک مرد مومشکی است . بنابراین این جمله که احمد بد اخلاق است
می توان تعیین کرد          درست است          غلط است
40- اگر همه ماشینها سبز باشند پس
تویوتا ها سیاه هستند          ماشینهای کوچک سبز هستند          وانت ها سبز نیستند          اتوبوسها سبز هستند
41- کدام عدد به همان اندازه از 10 بزرگتر است که کوچکتر است از نصف آنچه 10 از 50 کمتر است؟ 
20          15          25          30
42- مجموع دو عدد 80 است ، اگر یکی 5 واحد از دیگری بزرگتر باشد، عدد بزرگتر کدام است؟ 
40          42/5          45/5          80
43- نقش والدین نسبت به فرزندانشان در سالهای اخیر تغییر یافته است بطوریکه کمتر شده ، اما هنوز روانپزشکان کودک اعتقاد دارند که نقش اساسی والدین بطور ذاتی
تغییر نکرده است          بی ارزش است          حمایت و مراقبت است          تغیییر کرده است 
44- -کلمات زیر می توانند طوری چیده شوند که یک جمله بسازند،جمله درست است یا نادرست؟ باران -در هیچوقت- تهران -نمی بارد
درست          نادرست
45- در یک اتوبان دو اتومبیل از یک نقطه واحد در جهت مخالف هم، هم زمان به راه می افتد هر اتومبیل 3 کیلومتر راه می پیماند، سپس به سمت چپ پیچیده و 4 کیلومتر راه می رود اتومبیلها چقدر با هم فاصله دارند؟ 
5          6          7          10          14
46- جانور شناسی برای شناخت میمون است ، همانطور که گیاه شناسی برای شناخت  
شیشه است          رز است          موش است          دانشجو است
47- ایتالیا برای اروپا است، همانطور که ژاپن برای
آسیا است          چین است          ژاپنی ها است          ایتالیایی هاست
48- کدام به گروه زیر متعلق نیست ؟ 
لوت          گیلان          سمنان          لرستان
49- نسبت ماه به زمین ، مانند نسبت زمین است به 
فض          ونوس          خورشید          ماهواره ه
50- 300000 کیلومتر در ثانیه یعنی
سرعت نور          سرعت موزه          قانونی که با آن زندگی می کنیم            خیلی عجیب است

دسته ها :
پنج شنبه هفدهم 3 1386
X