دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 84416
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب
رفتار طلائي برخي از رفتارهايي که والدين بايد در مورد فرزندان خود به آن‌ها توجه ويژه‌اي داشته باشند: 1- به کودک خود برچسب نزنند. 2- او را با کودکان ديگر مقايسه نکنند. 3- بيش از حد توان او از او انتظار نداشته باشند. 4- طبيعت کودک خود را (درون‌گرا و برون‌گرا) ، نفي نکنند. 5- از حمايت بيش ازحد کودک خود بپرهيزند. 6- به جاي او تصميم نگيرند و به جاي او مشکلاتش را حل نکنند. 7- از احساس دل‌سوزي، ترحم و مداخله‌ي حمايت‌گرانه پرهيز کنند. 8- از محکوم کردن او در نزد ديگران به ويژه همسالان اجتناب کنند. 9- همه‌ي خواسته‌ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنند. 10- تا حد امکان او را تنبيه بدني نکنند. 11- از کلمات توهين‌آميز و سبک پرهيز کنند. 12- حس انتقام و کينه‌توزي را به او القا نکنند. 13- قوانين و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگيرند. 14- مشکلات عاطفي کودک را در نزد او بيان نکنند. 15- از پاداش‌هايي که جنبه‌ي رشوه و باج‌خواهي دارد، پرهيز کنند. 16- از آموزش‌هاي زودرس و يا ديررس، به ويژه در مسائل جنسي، به کودکان پرهيز کنند. 17- از سرکوب نيازهاي کودکان خودداري کنند. 18- با همه‌ي فرزندان خود با روش يکسان برخورد نکنند و انتظار يکسان نيز نداشته باشند. 19- در برابر کودک از نزاع و درگيري بين خود و همسرشان خودداري کنند. 20- از ياري کردن دائمي کودک در انجام تکاليف درسي او خودداري کنند. 21- از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهاي خاص او زودتر از موعد خودداري کنند. 22- سوالات و کنجکاوي‌هاي مربوط به مسائل جنسي او را سرکوب نکنند.
دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 12 1385
X