دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 77435
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب
 *دنياي ما دنياي سنگ است بدان سنگيني سنگ هم قشنگ است اگر دنياي ما دنياي درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس يك گناه است دل عاشق شكستن صد گناه است
دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X