دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 221925
تعداد نوشته ها : 658
تعداد نظرات : 621
Rss
طراح قالب
 *دنياي ما دنياي سنگ است بدان سنگيني سنگ هم قشنگ است اگر دنياي ما دنياي درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس يك گناه است دل عاشق شكستن صد گناه است
دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X