دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 77356
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب
 
شبي غصه ها را صدا مي كنم حساب دلم را جدا مي كنم چه دارم به جز يك دل سوخته دلي از شرار غم افرو خته غم دل كه جان را شرر مي زند بدين سينه هر لحظه سر مي زند به هركس كه رو كردم او پشت كرد كف باز اميد را مشت كرد تبسم به رويش زدم اخم كرد رخ طفل جان مرا زخم كرد ندا يم شنيد يد و پنهان شد يد به پنهاني من نمايان شد يد كسي در به روي دلم وا نكرد ز روزن كسي هم تماشا نكرد نپرسيد از من كسي درد مرا كه چون مي گذارم شب سرد را من و غم دو همزاد ديرينه ايم من و غم دو همزاد ديرينه

دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X