دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 77010
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب
 شعري از لسان الغيب:

الا يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها                         كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل?ها
به بوي نافه?اي كاخر صبا زان طره بگشايد                 ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل?ها
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم            جرس فرياد مي?دارد كه بربنديد محمل?ها
به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گوي              كه سالك بي?خبر نبود ز راه و رسم منزل?ها
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل               كجا دانند حال ما سبكباران ساحل?ها   
همه كارم ز خود كامي به بدنامي كشيد آخر               نهان كي ماند آن رازي كز او سازند محفل?ها
حضوري گر همي?خواهي از او غايب مشو حافظ         متي ما تلق من تهوي دع الدنيا و اهملها

دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X