دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 76698
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب

اخلاص

شكرلله كه سحر وارد ميخانه شدم

بي خود از نشاََََََت مي با دو سه پيمانه شدم

تا به احرام قدم در حرم يار زدم

شامل مرحمت صاحب آن خانه شدم

سجده شكر دو صد بار بجا آوردم

تا درآن خانه زخودرستم وديوانه شدم

حلقه بندگي اش تا كه به دركوبيدم

آشنا خواند مرا كز همه بيگانه شدم

در صفا سعي كنان هروله  كردم كه چنين

شهره در گفتن اشعار حكيمانه شدم

كوري خرقه بدوشان ريايي به حرم

محرم راز مگو  گشتم و افسانه شدم

تا شدم مست ز صهباي تولاي علي

دل ودين باخته دلبر جانانه شدم

من جوليده گرفتم ز خدا برگ عبور

تا به اخلاص مقيم در اين خانه شدم

 

دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X