دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 77823
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب

با ياد او

سكوت

دلا شب ها نمي نالي به زاري
سر راحت به بالين مي گذاري
تو صاحب درد بودي ناله سر كن
 خبر از درد بيدردي نداري
بنال اي دل كه رنجت شادماني است
بمير اي دل كه مرگت زندگاني است
مياد آندم كه چنگ نغمه سازت
ز دردي بر نيانگيزد نوايي
مياد آندم كه عود تار و پودت
نسوزد در هواي آشنايي
دلي خواهم كه از او درد خيزد
بسوزد عشق و ازو اشك ريزد
به فريادي سكوت جانگداز را
 بهم زن در دل شب ، هاي و هو كن
و گر ياريِ فريادت نمانده است
چو مينا گريه پنهان در گلو كن
صفاي خاطر دل ها ز درد است
 دل بي درد همچون گور سرد است

فريدون مشيري


دسته ها :
يکشنبه هشتم 5 1385
X