• سید روح‌الله خمینی

 

 • محمود طالقانی

 • حسینعلی منتظری
 • هاشمی رفسنجانی

 • صادق خلخالی
 • احمد خمینی
 • محمد مفتح
 • محمد جواد باهنر

 • محمدرضا مهدوی کنی
 • سید علی خامنه‌ای

 

 • مرتضی مطهری
 • سید مهدی هاشمی
 • کریم سنجابی
 • نورالدین کیانوری
 • صادق قطب‌زاده
 • مهدی بازرگان
 • ابراهیم یزدی
 • یدالله سحابی

دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X