وفا را از ماهی بیاموز

 

 

 چون وقتی از آب بیرون میاد میمیره

 

 

نه از کسی که یه سر به سایت من میزنه و

 

 

حتی یه نظر کوچولو هم نمیده

 

 

 

 


دسته ها : SMS
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X