-----------------------(1)---------------------- 

نویسنده ای آنقدر خودش را سانسور کرد تا دیگر اثری از او باقی نماند

 

 

 مغز زبان باز ، کنترلی بر زبان او ندارد

 

 

 فرق گدا با فقیر در این است که فقیر هنوز گدا نشده است

---------------------(2)----------------------


چشمها همه چیز را می بینند ، جز خودشان را .

 

چشم دل چشمها را شرمنده می کند.

 

در فکری افتادم که هیچ فکری نتوانست بیرونم بیاورد .

 

" ملک الموت " اولین آشنا در فصل دوم زندگی است .

-----------------(3)------------------


 نمی دانم چرا بعضی افراد با داشتن دو تا چشم همه چیز را یکی میبینند

 زنبور عسل با دیدن این همه عسل تقلبی انگشت به دهان مانده است

 برای اینکه سریعتر فکر کنم به مغزم روغن می زنم

-----------------(4)------------------ 

از همه چیز سیر شدم به جز صبحانه ، ناهار و شام

 وقتی می خواهم حرف پنهانی بزنم گوشهایم را می گیرم

 برای اینکه حرفهای بزرگی بزنم دهانم را زیر میکروسکوپ می گذارم

 هر لقمه ای که قورت می دهم معده ام فریاد می زند : « خوش آمدی »

دسته ها : کاریکلماتور
جمعه هجدهم 11 1387

زندگی کن ولی اسیر نشو
عاشق شو ولی دیوانه نشو
دوستت دارم ولی لوس نشو!

دسته ها : SMS
چهارشنبه شانزدهم 11 1387

کودکی
زمان سپری شده از کودکی تا پیری
 
وقتی بزرگ میشوی
، دیگر خجالت میکشی به گربه ها سلام کنی و برای پرنده هایی که آوازهای نقره ای میخوانند ، دست تکان بدهی
...
خجالت میکشی دلت شوربزند برای جوجه قمریهایی که مادرشان برنگشته
 
فکرمیکنی آبرویت میرود اگر یک روز مردم ــ
همانهایی که خیلی بزرگ شده اند ــ دلشوره های قلبت را ببینند و به تو بخندند
 
وقتی بزرگ میشوی
، دیگر نمیترسی که نکند فردا صبح خورشید نیاید ،
حتی دلت نمیخواهد پشت کوهها سرک بکشی و خانه خورشید را از نزدیک ببینی
 .........
 
دیگر دعا نمیکنی برای آسمان که دلش گرفته
، حتی آرزو نمیکنی کاش قدت میرسید و اشکهای آسمان را پاک میکردی !
 
وقتی بزرگ میشوی
، قدت کوتاه میشود ،آسمان بالا میرود و تودیگر دستت به ابرها نمیرسد،
و برایت مهم نیست که توی کوچه پس کوچه های پشت ابرها ستاره ها چه بازی میکنند
 
آنها آنقدر دورند که حتی لبخندشان را هم نمی بینی ،
وماه ـ همبازی قدیم توـ
آنقدر کمرنگ میشود که اگر تمام شب راهم دنبالش بگردی ، پیدایش نمیکنی !

........

ادامه مطلب هفته آینده...

دسته ها : نوشته ها
چهارشنبه شانزدهم 11 1387

یه چیزی می گم، به کسی نگو

... ... ...

نگیا

... ... ...

تو رو خدا نگیا

 ... ... ...

ولش کن، تو می ری می گی!

دسته ها : SMS
دوشنبه جهاردهم 11 1387

مخصوص نیمه شب:

 این اس ام اس

 فقط جهت نقش بستن اسم زیبای من روی گوشی شما ارسال شده و ارزش دیگری ندارد.
دسته ها : SMS
جمعه یازدهم 11 1387
X