دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2423
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
آیا می دانی مومن کیست؟
Do you know who a beliver is?

هنگام تسلط و توانایی گذشت می کند.
When he is strong he forgives easily.

رفتارش ملایم است.
He is soft and mild in behaviour.

شیوه زندگی (و راه رفتنش)آمیخته با فروتنی است.
His actions and his walking show modesty.

حاضر است خود را به زحمت بیندازد تا دیگران در آسایش باشند.
He is ready to bear pain for the comfort of others.

در دوستی خالص است.
In friendship he is pure.

در پیمان استوار است.
He is reliable when he promises.

در داوری ها ستم نمی ورزد و جانب داری نمی کند.
He is judgements,he does not oppress or take the part of anybody.

در برنامه زندگی اقتصادی خود اندیشه و تدبیری نیکو دارد.
He is enxious to purify and clear the source of his earnings.

در نبودن اشخاص حقوق آنان را رعایت می کند.
He respects the right of people in their absence.

عذر پذیر است.
He accepts the excuse of the faulty.

بسیار بخشنده است،بی آنکه اسراف گر باشد یا زیاده روی کند.
He is generous,without prodigality and wastings.

نسبت به درماندگان بسیار مهربان و دلسوز است.
He is kind and compassionnate to the poor and weak people.

در هر مشکلی می توان به یاری او دل بست.
Anyone could expect his help in the difficulties.

اگر از کسی خوبی دید از آن یاد می کند.
If any person does good to him he remembers it.

کسی را که با او مشورت می کند،به راهی که خیر و صلاح می داند آشنا می سازد.
He guides those who consult him to get advise.

پرده کسی را نمی درد.
He does not divulge the secret of others.

در اسرار مردم امین و امانت دار است.
He is honest and trustworthy.

از زورگویی ،دروغ و نادانی می پرهیزد.
He avoids coercion,ignorance,lies.

دانش و شکیبایی را با هم به کار می برد.
He mixes conscience with patience in his behaviour.

با دیگران با خلق و خوی خوش رفتار می کند.
He is good tempered and treats people well and kindly.

نسبت به زیردستان خود سخت گیری و بد رفتاری نمی کند.
he is not cruel and rude towards his inferiors.

او را از کسالت و بی حالی دور می بینی.
He is far from being an idle man.

اگر از کسی دوری می کند از سر کبر و خودپسندی نیست.
If he keeps a loof from anybody ,it is not because of his pride.

هیچ کار نیک را برای ریا و خودنمایی انجام نمی دهد.
He does not perform good actions for ostentation and showing off.

هیچ اقدام خیری را از سر شرم وا نمی نهد.
He does not abandon the occasion for benefaction,at the pretext of embarassement.

شهوات نفسانی و غرایز جنسی او را مغلوب و اسیر خود نمی سازد.
He is not ruled by his whims & sexual instincts.

نه متکبر و خودخواه است و نه حیله گر و مکار.
He is not proud and selfish ,nor ostentatious.

جز به راست سخن نمی گوید.
He says nothing but truth.

شکم پرستی او را به رسوائی نمی کشاند.
The love of food does not disgrace him.

در اظهار نظر کردن او سستی و ملاحظه کاری وجود ندارد.
There is no flow,no laxity in his judgement.

بخل نمی ورزد.
He is far from envy.

در کارهایش شتاب و عجله نمی کند.
He does not hurry in his actions.

پرخاشگر نیست.
He does not pounce on anyone.

با سخنان ناسزا کسی را نمی رنجاند.
He does not insult others.

نه عیب جوی مردم است و نه در پشت سر آنان بدگوئی می کند.
He is not disparager,nor backbiting.

سست و سهل انگار نیست.
He is not slack.

در اموری که به او مربوط نیست ،دخالت نمی کند.
He does not interfere in a matter which does not concern him.

در سختی ، سستی به او دست نمی دهد.
He does not loose countanance in the face of violence and calamity.

در آسایش،خود را فراموش نمی کند و مغرور نمی گردد.
In opulence,he does not become proud,and does not forget his duties in distress.

از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.
He does not fall into a similar difficulty twice.

در هنگام بی نیازی،میانه روی را از دست نمی دهد.
When he is rich,he does not forget moderation.

در تنگدستی،عزت نفس خود را پاس می دارد.
When he is poor,bears without giving up his dignity.

اگر می پرسد مقصودش یاد گرفتن است (نه آزار دادن).
In all his asking & inquiries,he seeks to increase his knowledge.

بی جهت کسی را سرزنش نمی کند.
He never scolds anybody unreasonably.

ستمدیده را یاری می کند.
He helps the oppressed persons.

یاری کننده دین است.
He is e help for religion.

سکوت را اختیار می کند تا از لغزش ها سالم بماند.
He keeps silent to avoid mistakes.

در روابط خود با مردم،انصاف را رعایت می کند.
He respects justice in his actions towards others.

نسبت به یتیمان همچون پدر است.
To the orphans,he is like a father.

زندگی را سخت نمی گیرد.
He is not taking pain for futile things.

از روش نیکوکارانی که پیش از او وجود داشته اند،پیروی می کند.
He follows the path of his precedessors good leadership.

بنابر این شایسته آن است که پیشوای نیکوکاران بعد از خویش قرار گیرد.
He is,as well,a good leader for his successors. 

 


دسته ها :
جمعه نهم 12 1387
X