معرفی برنامه ی IDM:

IDM یا به طور کامل تر برنامه ی Intenert Download Manager همان طور که از نامش پیداست برنامه ای مربوط به دانلود است. این برنامه ی تمام عیار امکانات ویژه ای را برای دانلود از اینترنت در اختیار کاربر می گذارد. به هنگام کلیک بر روی گزینه ی دانلود در صفحه ای از اینترنت، صفحه ی دانلود این برنامه برای دریافت مسیر دانلود و اجازه ی این کار باز می شود. پس از تعیین مسیر و شروع به دانلود این برنامه مورد در حال دانلود را به چند قسمت تقسیم کرده و همزمان شروع به دانلود می کند. این ویژگی که سبب تمایز آن با دیگر برنامه های موجود برای دانلود است سبب افزایش سرعت دانلود به حدی قابل قبول می شود. همچنین در صورت قطع ارتباط امکان ادامه ی کار دانلود در ارتباط مجدد وجود خواهد داشت. امیدوارم بتوانید این برنامه ی بسیار مفید را نصب و از آن استفاده کنید. 


دوشنبه دهم 1 1388
X