بسمه تعالی

شاید وقتی نام مکانیک و مهندسی مکانیک را می شنویم به یاد خودرو بیفتیم وشاید اگر به ما بگویند شخصی مهندس مکانیک است اما از تعمیر خودرو یا تشخیص عیب خودو سر در نمی آورد فکر کنیم که مهندس بی سوادی است اما واقعیت این است که در این رشته به جز یک واحد کارگاه که در آن مباحثی در مورد اجزاء خودرو آن هم کاملا مختصر بیان می شود چیز دیگری در مورد خودرو آموزش داده نمی شود.

 

مکانیک چیست؟

مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که به بررسی حرکت وسکون اجسام در اثر نیروها می پردازد.

هیچ مبحثی به اندازه مکانیک در تحلیل مهندسی نقش ندارد . تاریخ مهندسی با مکانیک آغاز  می شود . پژوهشها وپیشرفت های امروزی در زمینه های ارتعاشات - استقامت و پایداری سازه ها و ماشینها-طراحی رباتها-طراحی موشکها و فضاپیماها-کنترل اتوماتیک-کارایی موتورها -جریان سیالات - تجهیزات و ماشینهای الکتریکی - ورفتارمولکولها و اتمها و ذرات زیر اتمی شدیدا به اصول بنیادی مکانیک وابسته است . درک عمیق مکانیک شرط اصلی کار در این زمینه وبسیاری زمینه های دیگر است.

مکانیک قدیمیترین شاخه علوم طبیعی است. نخستین اثر ثبت شده در این زمینه نوشته های ارشمیدس درباره اصل اهرم وشناوری است.

پیشزفت های اساسی مکانیک بعد از فرمولبندی قواعد برداری ترکیب نیروها توسط استوینوس صورت گرفت. وی اکر اصول استاتیک را نیز فرمولبندی کرد.

اولی پژوهش درباره یک مسئله دینامیکی را به گالیله و آزمایشهای وی درمورد قوط ازاد نسبت می دهند.

فرمولبندی دقیق قوانین حرکت و قانون جاذبه ثقل را نیوتن انجام داد.

ایده جزء بینهایت کوچک در تحلیل ریاضی راهم نیوتن مطرح کرد. داوینچی - وارینیون - اولر- دالامبر- لاگرانژ- و لاپلاس نیز در بسط علم مکانیک سهم بسزایی داشته اند.

اصول علم مکانیک مظهر دقت ریاضی اند و شدیدا به ریاضیات وابسته اند. از اینرو  ریاضیات در نیل به مقصود مهندسی مکانیک - یعنی کاربرد این اصول برای حل مسائل علمی- نقش مهمی ایفا می کند.

اصول بنیادی مکانیک تعدادشان نسبتا کم است ولی کاربرهایشان بسیار وسیع و فزاینده است.روشهایی که در مکانیک به کار گرفته می شوند - به بسیاری از زمینه های فعالیت مهندسی انتقال می یابند.

مبحث مکانیک به طور منطقی به دو بخش استاتیک و دینامیک تقسیم می شود .

استاتیک به تعادل اجسام تحت اثر نیروها و دینامیک به حرکت انها می پردازد.   

دسته ها :
چهارشنبه نهم 5 1387
X