به نام مهربانترین

سلام

--------------------------

خانم ها آقایون دستتتتت...دسسسست...سوت...سوت...همگی با هم

تولد..تولد...تولدت مبارک...مبارک...مبارک...خانم گلم مبارک...

 

صبحی تابستانی

اشکی چکید بر زمین

اشکی از چشمانی کوچک

صبح تمام شد و آن روز بود که برای اولین بار صبحی می دید

هر چند تصویری نیست

حال سالها گذشته و دوباره سالی بر سالهای زندگیش افزوده می شود

می شنویم

از همه سو می گویند

تولدت مبارک خانوم گلم...

 

با بهترین آرزوها برای خانم گل دوست داشتنیم 

بهترین ها رو از خدا براتون میخوام...

به قول یکی از دوستان(ب ل د) :

شاد باشید،سلامت نیز...

خدا همیشه یار و نگهدارتون

 


دسته ها : تولد عزیز دل
چهارشنبه بیستم 6 1387
X