دوستت دارم را

من دل آویزترین شعر جهان یافته ام

دامنی پر کن از این گل

که دهی هدیه به خلق

که بری خانه دشمن

که فشانی بر دوست

راز خوشبختی هرکس به پراکندن اوست

.

تو هم ای خوب من

این نکته به تکرار بگو

این دل آویزترین شعر جهان را

همه جا، همه وقت،

نه به یک بارو به ده بار که صد بار بگو

دوستم داری؟ را از من بسیار بپرس

دوستت دارم را با من بسیار بگو


دسته ها : عاشقانه
شنبه دوم 9 1387
X