برترین ایمان آن است که دانی خدا با توست، هرجاکه هستی.

رسول اکرم (ص)


دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387
X