" مارک آندرسون " در سال ١٩٩٣ پروژه تولید و طراحی نرم افزار موزائیک را هدایت نمود. هدف از طراحی موزائیک، ارائه راهکاری مناسب برای افرادی بود که بر

روی پروژه های متفاوت فعالیت داشته و ملزم به استفاده و دستیابی به اطلاعات مشترک

 

بودند.در ابتدا " آندرسون " از وجود وب هیچگونه اطلاعی نداشت و جهت ارائه راه حل

مناسب، تحقیقات گسترده ای توسط وی انجام و در نهایت وی وب را بعنوان یک را ه

حل مناسب کشف نمود. پس از شناخت پتانسیل های وب توسط " آندرسون

ایده طراحی موزائیک بعنوان مرورگر وب توسط وی مطرح گردید.در آوریل ١٩٩٣ اولین

ارائه گردید.این برنامه بسرعت Windows برای سیستم ( Ver نسخه موزائیک ( 1.0

در سطح جهان مطرح و باعث اعتبار و شهرت فراوان وب گردید. بدلیل اعتبار و عمومیت

مرکز ملی برنامه های فوق محاسباتی) نسخه های ویندوز و ) NCSA ، یافتن موزائیک

اپل مرورگر فوق را پیاده سازی نمود. مرکز فوق با توجه به تعریف خاص حوزه فعالیت

Mosaic : خود مجبور به فروش امتیاز " موزائیک " به چندین شرکت از جمله

شد.در سال ١٩٩٤ " مارک آندرسون Quarterdeck spry و Communication

( NetScape) " را ترک و به یک شرکت جدیدالتاسیس بنام " نت اسکیپ NCSA"

پیوست. پس از پیوستن وی به نت اسکیپ, مرورگر جدیدی توسط این شرکت طراحیبه بازار عرضه گردید. این مرورگر انقلابی در زمینه Netscape Navigator وبا نام

مرورگرها را بوجود آورد و پس از مدت زمان کوتاهی بعنوان پرفروشترین مرورگر در

سطح جهان مطرح گردید.


چهارشنبه هفتم 12 1387
X