پند عارف 

 

هر کس ای عزیزاین ده خصلت شعار خود سازد ، در دنیا و آخرت کار خود سازد :

- با حق به صدق

- با نفس به قهر

- با خلق به انصاف

- با بزرگان به خدمت

- با خردان به شفقت

- با درویشان به سخاوت

- با دوستان به نصیحت

- با دشمنان به حلم

- با جاهلان به خاموشی

- با عالمان به تواضع

خواجه عبدالله انصاری


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X