انس با قرآن

از انس با قرآن کریم ، این صحیفه ی الهی و کتاب هدایت ، غفلت نورزید ؛که

مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاریخ ، از برکات سرشار این

کتاب مقدس است . اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود ،الی الابد.

امام خمینی (ره)

انس با قرآن ، معرفت اسلامی را در ذهن ما ،قویتر و عمیق تر می کند .انس با

قرآن ،یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن وآن ها را

فهمیدن.بدبختی جوامع اسلامی ، به خاطر دوری از حقایق و معارف قرآنی است .

ایت الله العظمی خامنه ای


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X