به جای آب، گوسفند در زاینده‌رود جاری شد!

برای دیدن عکس ها به ادامه متن مراجعه کنید .......................................                        

                                                                                                                                                   

http://wlink.us/4j

 

 

http://wlink.us/4j

http://wlink.us/4j

http://wlink.us/4j

http://wlink.us/4j

http://wlink.us/4j

http://wlink.us/4j


1388/6/14
X