پژوهشگران آمریکایی کشف کردند برخلاف آنچه تاکنون تصور می شده ، انسان ها از 40 هزار سال قبل از پاپوش استفاده می کردند . تا کنون اعتقاد بر این بود که انسان در حدود 10 هزار سال قبل کفش را اختراع کرده است اما اکنون دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس شواهدی به دست آورده اند که نشان می دهد که انسانها از حدود 40 هزار سال قبل کفش و پاپوش می پوشیدند . در این تحقیقات ، دانشمندان به دنبال روشی گشتند که با کمک آن کفش حالت بدن و فیزیک انسان را تغییر داده است و توضیح دادند : کفش ها تغییرات زیادی در فیزیک بدن در سطح استخوان ها و تاندونها ایجاد می کنند . به طوری که پاهای کسی که برای تمام عمر پا برهنه راه می رود فرق دارد . بنابراین از طریق شناسایی اولین ظهور این تفاوتها امکان تعیین دوره ای از تاریخ حیات انسان که در آن استفاده از کفش را آغاز کرده است فراهم می شود.


دسته ها :
دوشنبه سیم 10 1387
X