اگر از مرد چینی که برای درمان خود قورباغه زنده می خورد تعجب کرده باشید ، تعجب شما بیشتر خواهد شد اگر بدانید کشاورز فقیری با کمک قورباغه ها میلیونر مشهوری شده است . از زمانی که این کشاورز فقیر ویتنامی به فکر ایجاد یک مزرعه تولید قورباغه افتاد تا هم اکنون که وی یک میلیونر مشهور است زمان زیادی نمی گذرد.

وی که کار تولید قورباغه را با حمایت همسرش شروع کرد خیلی زود با مشکلات زیادی روبرو شد . مرگ و میر زیاد قورباغه ها بر اثر بیماری و رشد نامنظم آنها از مشکلات عمده وی بود . اینجا بود که وی شروع به مطالعه در مورد قورباغه ها کرد و همزمان از مزارع مشابهی بازدید کرد . سپس با اراده قوی و تلاش سخت کارش را به سود دهی رساند بصورتی که درآمد وی در ماه اول 2007 بیش از 250 هزار دلار بوده است . ( قیمت فعلی قورباغه در بازار کمی بیش از 2 دلار برای هر کیلوگرم است ). او معتقد است کار پرورش قورباغه کار سختی نیست اما شناخت عادتهای قورباغه ها ضروری است . برای تولید 1000 کیلو گرم قورباغه در حدود 6 متر مربع فضا نیاز است . پرورش قورباغه کار پر سودی است چرا که هزینه تغذیه آنها بسیار پایین است . او که بهداشت و تغذیه خوب را از اصول کارش می داند تصمیم دارد در همان مزرعه ماهی نیز پرورش دهد تا ماهی ها از باقیمانده غذای قورباغه ها استفاده کنند .

روزانه تعداد زیادی از مردم برای راهنمایی پیش وی می آیند و او با اشتیاق همه را راهنمایی می کند . او افتخار می کند که به مردم کمک کند حتی از مردمی که از مسافت های دور برای خریدن بچه قورباغه به مزرعه اش می آیند فقط هزینه حمل و نقل می گیرد . همچنین برای قربانیان بمبهای شیمیایی جنگ با آمریکا و کودکان معلول بچه قورباغه ها مجانی است .

او هر 100 بچه قورباغه را با 10 روز گارانتی در حدود 5 دلار می فروشد و با این شرایط او همیشه مشتری دارد .

نقل از مجله تدبیر و زندگی


دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
X