رنج

رنج بخشی از زندگی است و آموزنده است. اگر رنج نصیبمان نشود، بهترین درسهای زندگی را نمی آموزیم. اما افسوس که بسیاری از ما این حقیقت راتشخیص نمی دهیم و تمام سعی خود را به کار می گیریم تا از تجربه های به ظاهر دردناک اجتناب کنیم.


پنج شنبه بیست و چهارم 5 1387
X