دو خط موازی

 

پسرکی دو خط موازی بر روی تخته کشید........

خط اول به دوم میگه من و تو می تونیم زندگی خوبی داشته باشیم

دومی قلبش تپید و لرزان گفت.........

بهترین زندگی رو...............

در این زمان معلم فریاد میزنه که دو

خط موازی هیچگاه به هم نمیرسن

و بچه ها هم تکرار کردن..........

مگر این که یکیشون برای رسیدن به اون یکی خودشو بشکنه.......

و حالا من خودمو شکستم.........


دسته ها : داستان کوتاه
يکشنبه بیستم 5 1387
X