هر سایتی را که می خواهید پاک کنید :
یه مشکل بزرگ واسه اون دسته از دوستانی که به بعضی از سایتها سری می زنند و بعد نمی خواهند
کسی بفهمد و اینکه سایت از URL پاک نمی شه حالا از روی ریجستری اینو اجرا کنید تا سایت مورد
نظر شما پاک و نابود بشه.
HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/MICROSOFT/INTERNET EXPLORER/TYPED UPLS
هر کدوم از سایتها رو که دوست داری پاک کنید
دسته ها :
يکشنبه بیست و ششم 8 1387
X