نحوه افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز :

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد
فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید.
به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Internation
داده ای رشته ای ( نوع String ) با نام S1159 ایجاد کرده ( در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید ( به عنوان مقدار ).
داده رشته ای دیگر با نام S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید.
توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید
__________________

دسته ها :
يکشنبه بیست و ششم 8 1387
X