دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 99188
تعداد نوشته ها : 445
تعداد نظرات : 153
Rss
طراح قالب

در گذشت آیت الله حاج ملا علی میرزا خلیلی :
در چنین روزی درسال 1226 هجری قمری ، حاج ملاعلی میرزا خلیلی یکی ازبرجسته ترین علمای جهان تشیع دیده ازجهان فروبست . ازآن عالم جلیل القدرآثارگرانسنگی به جای مانده است .

نخستین اعزام دانشجو : 

درچنین روزی درسال 1811 میلادی ، نخستین اعزام دانشجوبه خارج ازایران آغازشد وعباس میرزا دوتن ازایرانیان را برای فراگیری علوم و فنون روز، راهی انگلستان کرد . پس ازآن ، روند اعزام دانشجویان به خارج کشوراوج گرفت. گفته می شود عباس میرزا درجنگ های روسیه با ایران وشکست ایران ازاین کشوروهمچنین  قبول معاهدات ننگین ترکمانچای وگلستان ، به فن آوری غربی چشم دوخته بود .

اجرای قانون شوراهای داوری :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی قانون شوراهای داوری به مرحله اجرا گذاشته شد . 
بر اساس ماده دو ،  قانون اخیر الذکرهر شوراى داورى مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شوراى داورى براى مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکى از آنان سمت ریاست ودونفرسمت عضویت اصلى ودونفردیگر عضویت على البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلى در این جلسه شوراى داورى از طرف معتمدان مذکور به راى مخفى انتخاب خواهند شد.شوراى داورى با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ مى‏شود .بر اساس ماده سه آن  ، وزارت دادگسترى هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‏هایى راى تشکیل شوراى داورى تقسیم و در صورت حوزه‏بندى و تقسیمات خود را براى اطلاع عموم منتشر خواهد کرد وزارت دادگسترى مى‏تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‏بندى مزبور تجدیدنظر نماید .
شوراى داورى یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگسترى از بین قضات شاغل یا باز نشسته یا وکلا دادگسترى یا سر دفتران اسناد رمى تعیین خواهد گردید وزارت دادگسترى باید مشاور را از قضات شاغل شهرى که حوزه شهرى در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و وکلا سر دفترانى که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلا و سردفتران در صورتى به عنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفترى صرف نظر نمایند.
اعضاء شوراى داورى مى‏توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولى‏اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است .شوراى داورى براى انجام وظایفى که بر عهده دارد تحت نظر خود دفترى خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور ادارى و دفترى تعلیمات مشاور را رعایت خواهند کرد.   عضویت شوراى دورى افتخارى است ولى وزارت دادگسترى بر حسب فعالیت اعضا شوراى داورى و علاقمندى آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه مى‏تواند پاداش متناسبى به آنان بپردازند وزارت دادگسترى نیز مى‏تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین به کارمندان دفترى باز نشسته پاداش متناسبى پرداخت نماید .دولت همه ساله اعتبارى که براى پاداش و هزینه‏هاى دیگر اجراى این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مى‏نماید و در اختیار وزارت دادگسترى قرار خواهد داد.پاداش‏هاى مزبور طبق آیین نامه‏اى که به تصویب وزارت دارایى و وزارت دادگسترى برسد پرداخته خواهد شد .کارمندان باز نشستهاى که به سمت مشاور یا کارمند دفترى انتخاب مى‏شوند در مقابل وزارت دادگسترى مسئول بوده و تعقیب ادارى یا انتظامى آنان طبق آیین نامه‏اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى برسد . رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهاى داورى شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهاى داورى نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بى نظمى یا تقصیر درانجام وظایف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش خواهد داد وزارت دادگسترى مى‏تواند عضو یا اعضاى مختلف را از سمت خود بر کنار سازد در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شوراى داورى انتخابات ظرف مدت یک ماه تجدید خواهد شد و در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا یکى از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جاى عضو مزبور کسى از بین نامزدها به ترتیب داراى آرا بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شورى تعیین و دعوت خواهد شد .در شهرهاى مقر دادگاه بخش وظایف ریس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون ریس دادگاه بخش و وظایف دادستان را از دادرس على البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. درنقاطى که شهربانى نباشد وظیفه رئیس کلانترى را فرمانده ژاندارمرى محل انجام مى‏دهد . شوراى داورى به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتى رسیدگى مى‏نماید که :1) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى با یکدیگر باشد .2) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى یا ساکنین حوزه شوراى دیگر همان شهر باشد .3)اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‏هاى دیگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد .شوراى داورى وقتى رسیدگى را شروع مى‏نماید که شاکى تقاضاى کتبى یا شفاهى کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامى رسیده باشد . شوراى داورى در کلیه اختلافات سعى مى‏کند موضوع را به سازش خاتمه دهد .


در گذشت ادوارد براون :
در چنین روزی در سال 1926 میلادی ، ادوارد براون خاور شناس انگلیسی در گذشت.

در چنین روزی در سال  1862میلادی  پروفسور اِدوارد براون  ادیب و مستشرق انگلیسی به دنیا آمد .تحصیلات عالیه در طب و السنه شرقیه ( زبانهای شرقی) را در دانشگاه کمبریج به پایان برد .  اما هیچ وقت به طبابت نپرداخت . سال 1888 میلادی سفری به ایران نمود و بعد از آن به سمت دانشیاری رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج منسوب شد . در سال 1902 به استادی زبان عربی برگزیده شد و تا پایان عمر خدمت گزاری صدیق و دوست داری امین برای ادب و عاشقی با صداقت برای ایران بود ، و باقلم و قدم در این راه سعی نمود . وی بیشتر عمر خود را به مطالعه کتب فارسی و معاشرت با دوستان ایرانی صرف کرد . براون به کارهای سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشت و ایرانیان فراری در دوره مشروطه را گرد هم  جمع کرد و انجمنی به نام « انجمن ایران» تشکیل داد  و به پشتیبانی از مشروطه خواهان بر خواست و با سخنرانی ها و مقالات موثرش مدافع استقلال و حامی حقوق ملت ایران شد . « شرح مختصری از وقایع ایران»،« انقلاب ایران»،« بحران ایران در دسامبر 1911» ،« مطبوعات و شعر جدید ایران»،« حکومت وحشت در تبریز» آثاری است که در این باب تالیف کرده است . پر ارزش ترین کار های برون تحقیقات ادبی او در زبان فارسی، و مهمترین آنها " تاریخ ادبیات ایران" است که حاصل 30 سال کوشش تحقیقی و مطالعه وی  است .این اثر با ارزش در چهار جلد به زبان انگلیسی منتشر ،که جلد اول توسط " علی پاشا صالح"، جلد دوم توسط " فتح الله مجتبایی " و " غلامحسین صدری افشار" ، جلد سوم به همت " علی اصغر خان حکمت" و جلد چهارم به کوشش " رشید یاسمی"  به زبان فارسی ترجمه شد . از دیگر کارهای این مستشرق ایران دوست  می توان تصحیح« تذکره دولت شاه سمرقندی »، « لباب الالباب» عوفی و ترجمه آثاری چون « چهار مقاله عروضی»،« تاریخ گزیده» ،« تاریخ طبرستان »   را به زبان انگلیسی نام برد .  

روز استقلال جزایر سلیمان از انگلستان :
مجمع الجزایر سلیمان کشوری است مستقل ومشتر ک المنافع با انگلستان که در جنوب غربی اقیانوس کبیر و در خاور  گینه قرار دارد . این کشور در چنین روزی در سال 1978 میلادی استقلال خود را از انگلستان اعلام کرد . مساحت آن نزدیک به سی هزار کلیومتر مربع است . تراکم نسبی  جمعیت  این کشور در هر کیلومتر 14 نفر است . زبان مردم آن انگلیسی و دین آنها مسیحیت است . پایتخت این کشور هانیارا نام دارد .

تولد سرگئی آیزنشتاین : 
درچنین روزی در  سال 1898 میلادی  سرگئی آیزنشتاین  کارگردان سینما و نظریه پرداز به دنیا آمد . در سال 1925 میلادی فیلم رزمناور پوتمکین آیزنشتاین برای نخستین بار در مسکو به نمایش در آمد . این فیلم که یکی از فیلمهای پرآوازه تاریخ سینماست ، به نوعی بیانگر تز سوسیالیسم است . پس از تقطیع بخش های  مختلف این فیلم می توان در یافت که هر سکانس  تولید تز برای سکانس بعدی می کند و سکانس بعدی خود آنتی تزی  برای این معناست که نتیجتا منجر به تولید سنتز می شود . این سنتز خود تز برای آنتی تز ثانوی است .  اکتبر، پایان زندگی و کهنه ونو از دیگر آثار مشهور اویند .

جنگ با چین :
درچنین روزی در سال 1937 میلادی  پس از تجاوز ژاپن به پکن ، میان دو کشور چین و ژاپن جنگ سختی آغاز شد .


دسته ها :
شنبه هفدهم 4 1385
X