دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 120882
تعداد نوشته ها : 351
تعداد نظرات : 122
Rss
طراح قالب

توجه:برای تست کدها به اینجا بروید.

به جای قسمت رنگی،متن خود را وارد کنید.

<!--   DESCRIPTION:  This script will make your status message slide into place.  Neat effect. 

 INSTRUCTIONS:  Place this script in the BODY tags of
your webpage.  Then place the appropriate message in the var msg value.

 FUNCTIONALITY: Works in both Netscape and IE.

 

//Modified by CoffeeCup Software
//This code is Copyright (c) 1997 CoffeeCup Software
//all rights reserved. License is granted to a single user to
//reuse this code on a personal or business Web Site.

-->

<BODY onLoad="timerONE=window.setTimeout('slide(120,0)',20);">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function slide(jumpSpaces,position) {
  var msg = "This JavaScript will slide in your desired message....Cool...isn't it???.......drink more coffee"
  var out = ""
  if (endScroll) {return false}
  for (var i=0; i<position; i++)
    {out += msg.charAt(i)}
  for (i=1;i<jumpSpaces;i++)
    {out += " "}
  out += msg.charAt(position)
  window.status = out
  if (jumpSpaces <= 1) {
    position++
    if (msg.charAt(position) == ' ')
      {position++ }
    jumpSpaces = 100-position
  } else if (jumpSpaces >  3)
       {jumpSpaces *= .75}
  else
    {jumpSpaces--}
  if (position != msg.length) {
    var cmd = "slide(" + jumpSpaces + "," + position + ")";
    scrollID = window.setTimeout(cmd,5);
  } else {
    scrolling = false
    return false
  }
  return true
}
function ccSetup() {
 if (scrolling)
  if (!confirm('Re-initialize slide?'))
   return false
   endScroll = true
   scrolling = true
   var killID = window.setTimeout('endScroll=false',6)
   scrollID = window.setTimeout('slide(100,0)',10)
   return true
}
var scrollID = Object
var scrolling = false
var endScroll = false
</SCRIPT>


دسته ها :
پنج شنبه هشتم 4 1385
X