دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 47684
تعداد نوشته ها : 445
تعداد نظرات : 153
Rss
طراح قالب

مدير عامل شركت مخابرات استان اصفهان از اعطاي مجوز ايجاد و راه اندازي مركز داده (‪ ( Data Center‬ملي كشور در اصفهان خبر داد.

"كاظم ابراهيمي " درميزگرد خبري " چالش‌هاي شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي "درپنجمين نمايشگاه تكنولوژي اطلاع رساني و ارتباطات در اصفهان گفت:اصفهان موفق به دريافت مجوز ايجاد مركز داده ملي كشور در اين شهر شده است كه در زمان حاضر بررسي‌هاي امنيتي و فني آن در حال اجراست.

وي با اشاره به اينكه‌راه‌اندازي اين سرويسها همزمان بااينترنت ملي خواهد بود ، تاكيد كرد: اصفهان مي‌تواند بهترين و قدرتمندترين امكانات ميزباني وب ( ‪ ( Host‬را نيز داشته باشد چرا كه از نظراستراتژيكي درمركز كشور قرار دارد و از پنج نقطه به مسير فيبر نوري بين‌المللي متصل است.

وي افزود: اصفهان از دو سمت به فيبر سراسري فلگ متصل است و بر روي گسل- هاي گسترده زلزله قرار ندارد.

ابراهيمي با اشاره به اينكه اصفهان از لحاظ نيروي انساني متخصص نيز در وضعيت مطلوبي به سر مي‌برد يادآور شد: مركز داده فعلي كه در اصفهان قرار دارد داراي دو ترا بايت اطلاعات علمي است و تا ‪ ۱۲‬ترا بايت امكان افزايش ظرفيت دارد.

مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان ازايجاد شبكه اينترانت دراين استان خبر داد و گفت: شبكه زيرساخت لازم براي اينترانت فراهم شده است.

وي ادامه داد : شركت مخابرات استان قصد دارد تمام دانشگاه‌هاي استان ، بيمارستانها،روستاها ، مدارس و مراكز علمي و تحقيقاتي را به شبكه اينترنت و اينترانت متصل كند.

ابراهيمي با اشاره به اينكه طرح ملي ‪ ICT‬روستايي تا كنون در ‪ ۱۲۷‬روستاي استان اصفهان اجرا شده است ، گفت: تاپايان سال اين رقم به‪ ۳۰۰‬روستا خواهد رسيد.

مدير عامل شركت مخابرات استان اصفهان ، ايجاد محتوا و ارايه سرويس براي شبكه‌هاي ايجاد شده را به عهده بخش خصوصي دانست و تصريح كرد: اين شركتهاي خصوصي هستند كه بايد براي ارايه سرويس به مردم با استفاده از زيرساختهاي ايجاد شده وارد صحنه شوند.

ابراهيمي درباره شبكه هوشمند گفت: سياست نحوه واگذاري خدمات اين سرويس در شهريور ماه به شركتهاي مخابرات استاني ابلاغ مي‌شود.

وي با اشاره به مشخص شدن تكليف پهناي باند فركانسي شركت تاليابراي ارايه سرويس در استان اصفهان اظهار داشت: فضاي كاملي درمركزمخابراتي امام خميني به شركت تاليا داده شده و تمام امكانات سوئيچينگ و سايتهاي ‪ BTS‬آنها نصب شده است.

ابراهيمي ادامه داد: تنها مشكل تداخل فركانس تاليا با شركت مشاركتي تلفن اعتباري اصفهان بود كه تكليف آن توسط سازمان تنظيم مقررات كشور مشخص شده است.

مدير عامل شركت مخابرات استان اصفهان درباره‌دو رديف بودجه در نظر گرفته شده براي پروژه‌هاي ‪ ICT‬گفت: قسمت اول مربوط به بودجه ‪ ۴۰۰‬ميليارد ريالي وزارت ارتباطات تحت عنوان تخصيص وجوه‌اداره شده‌به شركتهاي داراي فعاليتهاي مخابراتي مي‌باشد كه‌داراي يك‌كميته عالي بررسي در تهران و كميته‌هاي استاني در شركتهاي مخابراتي است.

وي افزود: متقاضيان استفاده‌ازاين تسهيلات مالي مي‌توانند درخواست خود را به دبيرخانه مربوطه در شركت مخابرات تحويل دهند تا مورد برسي قرار گيرد و اگر مبلغ مورد نيازبيش ازيك ميليارد ريال باشد براي بررسي به تهران ارسال مي شود.

ابراهيمي مورد دوم رابودجه پژوهشي به‌عنوان هزينه‌براي تحقيقات در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: شركتهاياافرادي كه داراي تحقيقات يا موضوعاتي در اين زمينه هستند مي‌توانند آن را به دبيرخانه مربوطه در شركت مخابرات تحويل دهند.


دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 5 1385
X