دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 47930
تعداد نوشته ها : 445
تعداد نظرات : 153
Rss
طراح قالب

مدير بازرگاني يك مركز‪ PAP(‬مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنت پر سرعت) گفت: شهروندان تهراني مي‌توانند "اينترنت پر سرعت رايگان" دريافت كنند.

"محمد بزرگي" امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آي تي ايرنا افزود: همچنين اين مركز ‪ PAP(‬ارايه‌دهندگان اينترنت پر سرعت) جهت فرهنگ سازي استفاده مردم از اينترنت پر سرعت تا "اطلاع ثانوي" به طور رايگان خطوط ‪ ADSL‬را به شهروندان تهراني واگذار مي‌كند.

وي تصريح كرد: اينترنت پر سرعت رايگان در بيست مركز مخابراتي ارايه مي شود و شهروندان تهراني مي‌توانند با مراجعه به اين مراكز مخابراتي خطوط اينترنت پر سرعت دريافت كنند.

وي ادامه داد: اين مراكز مخابراتي شامل "محلاتي" پيش بدون شماره‌هاي بدون تكرار ‪" ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۶ ،۲۴۵ ،۲۴۴‬غريبي" پيش شماره‌هاي ‪،۲۶۸ ،۲۶۷‬ ‪" ،۲۳۲ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۱ ،۲۲۰‬جعفري" پيش شماره‌هاي ‪ ،۲۴۳ ،۲۴۱ ،۲۴۰‬و سلمان فارسي پيش شماره‌هاي ‪،۲۳۵ ،۲۳۴ ،۲۱۷ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۶‬ ‪ ۲۳۶‬و ‪ ۲۳۷‬است.

مراكز مخابراتي شهيد باهنر با پيش شماره‌هاي ‪۲۶۴ ،۲۶۳ ،۲۶۱ ،۲۶۰ ،۲۰۰‬ ، دستغيب ‪ ،۲۷۳ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۷۰ ،۲۵۷‬پيروزي پيش شماره‌هاي ‪،۳۳۲ ،۳۳۱ ،۳۳۰‬ ‪ ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۳۵ ،۳۳۴ ،۳۳۳‬سعدي با پيش شماره‌هاي ‪ ۳۹۳ ،۳۹۲ ،۳۹۱ ،۳۱۱‬و شهيد عاطف ‪ ۷۸۸ ،۷۸۷ ،۷۸۶ ،۷۲۹‬نيز شامل اين اقدام مي‌باشد.

مراكز مخابراتي "آيت اله كاشاني" با پيش شماره‌هاي ‪،۴۰۳ ،۴۰۲ ،۴۰۱ ،۴۰۰‬ ‪" ،۴۰۹ ،۴۰۸ ،۴۰۷ ،۴۰۶ ،۴۰۵ ،۴۰۴‬صالح طيري" ‪،۴۶۷ ،۴۶۶ ،۴۶۴ ،۴۶۳ ،۴۵۶‬ ‪" ،۴۶۸‬توحيد" با پيش شماره‌هاي ‪،۶۹۴ ،۶۹۳ ،۶۹۲ ،۶۹۱ ،۶۹۰ ،۶۵۹ ،۶۴۳ ،۶۴۲‬ و حكمت شعار با پيش شماره‌هاي ‪،۷۴۶ ،۷۴۵ ،۷۴۴ ،۷۲۴ ،۷۲۳ ،۷۲۲ ،۷۲۱ ،۷۲۰‬ ‪ ۷۸۹ ،۷۸۰ ،۷۴۹ ،۷۴۸ ،۷۴۷‬نيز شامل اين طرح است.

همچنين شهروندان تهراني مي‌توانند از مراكز مخابراتي "شهداي گمنام" با پيش شماره‌هاي ‪" ،۷۳۸ ،۷۳۷ ،۷۳۶ ،۷۰۶ ،۷۰۵‬وليعصر" با پيش شماره‌هاي ‪،۷۵۰‬ ‪" ،۷۶۶ ،۷۶۵ ،۷۶۴ ،۷۶۳ ،۷۶۲ ،۷۶۱ ،۷۶۰ ،۷۵۳ ،۷۵۲ ،۷۵۱‬نهري" با پيش شماره هاي ‪ ۸۰۹ ،۸۰۸ ،۸۰۷ ،۸۳۷ ،۸۳۶ ،۸۵۳ ،۸۵۹ ،۸۵۸ ،۸۵۷‬و مركز شيخ فضل اله با پيش شماره‌هاي ‪ ۸۰۶ ،۸۰۵ ،۸۰۴ ،۸۰۳ ،۸۲۱‬اينترنت پر سرعت رايگان دريافت كنند.

"هفت تير" پيش‌شماره‌هاي ‪،۸۳۴ ،۸۳۳ ،۸۳۲ ،۸۳۱ ،۸۳۰ ،۸۸۴ ،۸۸۳ ،۸۸۲ ،۸۸۱‬ آزادگان" ‪ ،۸۷۷ ،۸۷۵ ،۸۷۴ ،۸۷۳ ،۸۵۳ ،۸۵۲ ،۸۵۱ ،۸۵۰‬نصر الهي ‪،۸۲۴ ،۸۲۳‬ ‪ ۸۲۸ ،۸۲۷ ،۸۲۶ ،۸۲۵‬و رجائي پيش شماره‌هاي ‪ ۸۹۱ ،۸۹۰ ،۸۸۹ ،۸۸۰‬و ‪ ۸۹۲‬نيز از ديگر مراكز مخابراتي است كه مي‌توان اينترنت پر سرعت رايگان دريافت كرد.


دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 5 1385
X